RONALD VISSER

Ronald Visser MSc (1982) was tot het einde van 2010 als docent en promovendus verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Momenteel werkt hij als freelance onderzoeker en docent (o.a. voor de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit). Ook geeft hij organisaties (kleinschalige schaal) advies. Zijn werk richt zich voornamelijk op talentmanagement, personeelsontwikkeling en ontspoorde managers. (managerial derailment).

Contact:

Telefoon: 06 24 884 135

E-mail: rcvisser@gmail.com

Redacteurschap. Van 2008 tot eind 2010 was Ronald redacteur van Leren in Organisaties, Nederlands grootste vakblad op het gebied van personeelsontwikkeling. Hij begeleidde vijf themanummers onder meer over organisatieontwikkeling, krachtig leren en intern ondernemerschap. Zijn redactie-ervaring begon in 2007 met een gastredacteurschap voor Develop, kwartaaltijdschrift over HRD. Het themanummer ging over “Mobiliteit als motor voor talentontwikkeling”. Vanaf 2011 is hij lid van de redactiecommissie ‘Wetenschap’ van het (kwartaal)Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties.

Onderwijs. Ronald was op Nyenrode coördinator en kerndocent van het het HRM-vak voor de voltijds masterstudenten. Daarnaast coördineerde en doceerde hij diverse keuzevakken op het gebied van talentmanagement. Als freelance-docent is hij sinds 2007 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 2011 verzorgt hij tevens halfjaarlijks een HRM-mastervak voor de  Universiteit Utrecht.

Onderzoek. Zijn (promotie)onderzoek richt zich op de rol die leren speelt binnen moderne arbeidsrelaties. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in waarom mensen bepaalde leerstrategieën adopteren, een leerrijke omgeving opzoeken en hoe dit hun werkbeleving en prestatie– en innovatiekracht vergroot. Hiernaast doet Ronald onderzoek naar het psychologisch contract van getalenteerde starters op de arbeidsmarkt en kritieke leerervaringen van startende managers.

Publicaties. Ronald publiceerde in het leeuwendeel van de Nederlandse vakbladen op het gebied van HRD (o.a. Tijdschrift voor Management Development, Opleiding & Ontwikkeling, Leren in Organisaties, Develop, Tijdschrift voor Coaching, Gids voor Personeelsmanagement). Tevens schreef/schrijft hij mee aan enkele boeken en leverde hij bijdragen aan diverse (internationale) conferenties en congressen.

 

Presentaties, lezingen en workshops. Regelmatig verzorgt Ronald presentaties, lezingen en workshops, op zowel congressen als voor organisaties. Uiteraard kunt u vrijblijvend contact opnemen over de mogelijkheden. 

 

TALENTmanagement | PERSONEELSONTWIKKELING| leiderschapsontsporing