redactioneel

TALENTmanagement | PERSONEELSONTWIKKELING| leiderschapsontsporing

TALENTMANAGEMENT

Themanumer Leren in Organisaties: Low-budget leren

Juist onder lastige omstandigheden – bescheiden budgetten, kritische kanttekeningen bij het nut en de noodzaak van HRD-investeringen- wordt onze creativiteit geactiveerd. In dit themanummer gaan we op zoek naar handvatten om leren anders te organiseren. En wel zo dat het goedkoper of zelfs ‘gratis’ is: Low-budget leren. Maar verwacht geen tips en trucs over hoe u toeleveranciers van HRD-diensten als perssinasappels kunnen uitknijpen. Dit nummer gaat over het organiseren van leren dat weliswaar geen grote investering vergt, maar wel veel vraagt van mensen. Namelijk een ander perspectief op organiseren, samenwerken en uitwisselen. Op leren dus.

Download

Themanumer Leren in Organisaties: Krachtig leren (samen met gasthoofdredacteur Jürg Thölke)

In dit themanummer gaan we op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen: wat is krachtig leren? En hoe kan je het organiseren met behulp van vernieuwende leerconcepten?

Het themanummer bevat ondermeer een overzichtsbijdrage van prof. André Wierdsma (Nyenrode) en Jürg Thölke (HAN) en diverse interviews met o.a. Otto Scharmer (MIT), prof. Remy Rikers (EUR), prof. Beate van der Heijden (Radboud) en dr. Daan Andriessen (InHolland). Daarnaast worden de ervaringen van Vitens met de Appreciative Inquiry als methodiek om lerend te veranderen besproken (Danielle Zandee, Nyenrode) en beschrijft Iselien Nabben hoe zij als intern adviseur een Leerplatform binnen de Hogeschool Arnhem en Nijmegen introduceerde.                               

Download

Themanumer Leren in Organisaties: Organisatieontwikkeling (samen met gasthoofdredacteur Antonie van Nistelrooij)

Organisatieontwikkeling wordt door velen gezien als de menselijke tegenhanger van verandermanagement. In dit themanummer wordt deze ‘lerende’ veranderbenadering verkent.

Dr. Antonie van Nistelrooij (VU) benadrukt dat organisatieontwikkeling alleen geschiedt wanneer mensen individueel, maar juist ook gezamenlijk, anders naar de wereld kijken. Door dialoog kunnen mensen hun kijk op de wereld verbreden. Paul Kloosterboer (Cordes) en Hedzer Schotsman (Beatrix zkh.) beschrijven hoe een ziekenhuis transformeerde door middel van participatie en collectief leren. Volgens prof. Yvonne Burger (VU) is verandermanagement over zijn houdbaarheidsdatum heen. Zij roept op tot waardenvol veranderen. Individuele artikelen kunnen worden opgevraagd.

 

 

Themanumer Leren in Organisaties: Ondernemerschap (samen met gasthoofdredacteur Thomas Blekman)

Welke organisaties zit er niet op te wachten: Intern ondernemerschap? In dit themanummer komen ondermeer Jaap Peters (DeLimes) en Wingert van Engelen (ex-ING) aanbod. In het artikel “Met de vis moeten we het verdienen” vertelt Peters over zijn eigen ervaring als interim-manager van een visverwerkingsbedrijf. Zonder vuistdikke adviesrapporten of ellenlange strategische beleidsstukken kantelde de organisatie ‘als vanzelf’. “We zijn gewoon met elkaar begonnen met overleven”.

Prof. Onne Janssen demystificeert creativiteit. Het is geen vlaag van genialiteit of inspiratie, maar het resultaat van expertise, passie en denkvaardigheden. En hiermee komt creativiteit binnen handbereik van iedereen.                                                                

Download

 

 

 

Contact:

Telefoon: 06 24 884 135

E-mail: rcvisser@gmail.com

Themanumer Leren in Organisaties: Profilering van HRD (samen met gasthoofdredacteur Han van der Pool en [toenmalig] hoofdredacteur Leontine Bibo)

Hoe zet je HRD op de kaart? Hoe ontduik je de volgende bezuinigingsronde? In dit themanummer introduceren we de vier P’s van HRD: Propositie, Positie, Promotie en Procesmatige integratie. Corporate universities bieden volgens Han van der Pool (TNT) en Joop Töller (NUON) een krachtig leerconcept om HRD binnen organisaties op de kaart te zetten: ze zijn vaak strategisch verankerd en door hun centrale positie zeer zichtbaar. Anouk Hölschboer beschrijft hoe leren en ontwikkeling binnen TNT ingebed wordt in de organisatie door het te koppelen aan de Investors in People certificering. Prof. Rob Poell sluit aan door te stellen dat HRD af moet van haar Calimero-complex en zelfbewust haar toegevoegde waarde dient te promoten.

Download

Themanummer Develop: Interne mobiliteit als motor voor talentontwikkeling (samen met prof. Lidewey van der Sluis en Heike Ariello-Wabbels)

Als leren en ontwikkelen vooral op en rondom het werk plaats vindt, dan is mobiliteit een krachtige bron van persoonlijke en professionele groei. In dit themanummer staan loopbanen centraal. Welke loopbaanpaden ontvouwen zich in de praktijk? En waar ontlenen mensen hun succes aan? Op deze vragen richt Norman Schreiner (EU) zich.  Prof. Dirk Buyens, Ans de Vos en Nele Soens (Vlerick) beantwoorden de vraag hoe een HRM-afdeling loopbaanontwikkeling kan faciliteren. Zij wijzen ondermeer op het belang van jobmatching, assessment en leerondersteuning. Eddie Blass (Ashridge) deelt de inzichten uit een grootschalige studie naar talentmanagement en wijst op de kritieke keuzes die op het gebied van HRD gemaakt moeten worden. Verder staan er in dit themanummer nog interesse bijdragen van enkele adviseurs van Kessels & Smit, die ondermeer het Verdiepte Gesprek introduceren om talent in organisaties bespreekbaar te maken. Individuele artikelen kunnen worden opgevraagd.