PUBLICATIES

TALENTmanagement | PERSONEELSONTWIKKELING| leiderschapsontsporing

TALENTMANAGEMENT

Talent hebben of zijn - poging tot segmentatie(in Gids voor Personeelsmanagement, in druk)

In het kielzorg van de oververhitte arbeidsmarkt deed eind jaren ’90 de term de “war for talent” zijn intrede. Tot voor kort gaf nog bijna 9 op de 10 HR professionals aan dat talentmanagement één van de business prioriteiten was (CIPD, 2006). Saillant detail: slecht 20 procent had een formele definitie van wie of wat dat talent dan was.

De vraag rijst waar we het eigenlijk over hebben? Is talentmanagement ‘oude wijn in nieuw zakken’ of een waardevolle aanvulling voor het HRM-vakgebied? In dit artikel wordt een segmentatiebenadering aangereikt. De indeling voorziet in een gemeenschappelijk taal en tracht hiermee een nauwkeurigere discussie over talentmanagement te faciliteren.

Download

 

De zwaktes van de ‘sterke punten’-revolutie (in Opleiding & Ontwikkeling, 23(6) , 16-21)

Niet het ontwikkelen van zwakke punten, maar voortbouwen op natuurlijke aanleg en bestaande vermogens dient centraal te staan in personeelsontwikkeling. Dit leidt immers tot het hoogste leerrendement, aldus de vertegenwoordigers van de ‘sterke punten’-revolutie.

Ondanks de aantrekkingskracht van deze benadering is er een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij een eenzijdig perspectief op ontwikkeling.

Download

Trends in talentmanagement: Wetenschap en praktijk (in Develop, 5(1) , 14-26)

De drastische veranderingen op de arbeidsmarkt pakken als donkere wolken samen boven organisaties. Talentmanagement lijkt het magische toverwoord en verschillende (potentiële) best practices bereikten al de wetenschappelijke tijdschriften en management– en vakbladen. Maar wat is talentmanagement eigenlijk? Vanuit welke opvattingen wordt geredeneerd? Na een korte bespiegeling op deze vragen worden diverse best practices belicht die voor organisatie handvatten kunnen bieden om hun talenten tot wasdom te laten komen.

Download

 

 

 

 

Talentmanagement ontrafeld: In gesprek met Marcus Powell (in Opleiding & Ontwikkeling, 21(12), 19-22)

Er zijn maar weinig organisaties die het belang van talentmanagement zullen ontkennen. Maar talentmanagement is een veelvormig verschijnsel. Omvattende conceptuele kaders om die veelvormigheid te beschrijven zijn er nog nauwelijks. Waar begin je als HR(D)-professional? En hoe weet je dat je alle relevante facetten hebt meegenomen? In dit artikel worden 18 dimensies van talentmanagement en 6 strategische perspectieven van waaruit talentmanagement vorm krijgt behandeld. De bevindingen zijn gebaseerd op een grootschalig onderzoek van de Ashridge Business School.

Download

 

 

 

PUBLICATIES

Contact:

Telefoon: 06 24 884 135

E-mail: rcvisser@gmail.com

PERSONEELSONTWIKKELING | MANAGEMENT DEVELOPMENT

Transformeren door tegenslag (in Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode, 12, 12-19)

Wat maakt tegenslag anders dan andere leerervaringen? En hoe ontvouwt zich het diepgaande leerproces dat gepaard gaat met tegenslag?

Docent en onderzoeker Ronald Visser van de Nyenrode Business Universiteit laat zijn licht schijnen op tegenslagen en beproevingen, waartegen de mens zich al eeuwen moet weren. Aan de hand van twee boeiende casussen over Apple-oprichter Steve Jobs en televisie– en musicaltycoon Joop van den Ende bespreekt hij het leerpotentieel van loopbaantegenslag en persoonlijk leed.

Download

De mobiele manager: Mythe of mogelijkheid? (in Tijdschrift voor Management Development, 18(3), 18-23)

Branchbouncende managers en job-hoppende hipo’s: in de ogen van de talentvolle manager is zijn vermogen om te presteren ongebonden aan baan of organisatie. Als houder van talent—de grondstof van de 21ste eeuw—is hij immers de belangrijkste schakel in organisatiesucces. Of toch niet?

In dit artikel wordt de beperkte mobiliteit van leiderschapskwaliteiten beschreven. Daarnaast worden handreikingen gedaan om de werving van talent te verbeteren en de integratie na een transitie te bevorderen. Belangrijkste conclusie: bezint eer ge begint!

Download

 

 

 

Leerlacunes: Waarom niet elke ervaring even leerzaam is! (in Leren in Organisaties, 11(5), 32-34)

Waarom leidt die ene loopbaanstap nu tot ongekende persoonlijke en professionele groei, terwijl de andere een (tijdelijk) ontspoorde carrière betekent? En waarom heeft de ene training een blijvende impact, terwijl de andere strandt in goede voornemens? Het antwoord op deze vragen is te vinden in de drie onmisbare elementen van leerervaringen, te weten: assessment, uitdaging en ondersteuning (McCauley & Van Velsor, 2004). Wanneer één van deze elementen ontbreekt ontstaat een zogenaamde leerlacune (Visser, 2008). Het herkennen van leerlacunes biedt concrete aanknopingspunten voor het effectiever en efficiënter investeren in personeelsontwikkeling.

Download

 

 

 

 

 

 

Kritisch kijken naar de effectiviteit van investeringen in ontwikkeling: Juist nu! (samen met Willem-Bart Overhand in Tijdschrift voor Management Development, 17(4), 30-35)

Investeren in de ontwikkeling van management– en leiderschaptalent blijft belangrijk. De tijd vraagt echter wel om extra efficiënte en effectieve investeringen. In dit artikel worden de meest cruciale elementen van leerervaringen beschreven en handvatten aangereikt hoe MD-instrumenten beter kunnen bijdragen aan management– en leiderschapsontwikkeling. Het conceptuele kader is gebaseerd op de drie pijlers  van leerervaringen: assessment, uitdaging en ondersteuning. Hiernaast worden twee praktische toepassingsvoorbeelden beschreven.  

Download

Een ander perspectief op HRD: opleidings– en ontwikkelingsmogelijkheden als conditie voor het binden en boeien van medewerkers (samen met prof. Lidewey van der Sluis in Develop, 4(1), 79-89)

Van oudsher wordt het opleiden en ontwikkelen van medewerkers primair gezien als een middel om mensen te bekwamen in het  uitoefenen van hun baan. Inmiddels groeit het besef dat HRD naast het ontwikkelen van kennis en kunde, een belangrijke rol speelt in het aantrekken, binden en boeien van waardevolle medewerkers. Intuïtief weten we dat het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden essentieel is in het ontwikkelen van tevreden, capabel en bereidwillig personeel. Interessant genoeg, worden deze intuïtieve veronderstellingen nu ook door een brede stroming aan wetenschappelijk onderzoek bevestigd.

Download

 

PUBLICATIES

LEIDERSCHAPSONTSPORING

Ontspoord! Mechanismen die leiden tot disfunctionele en destructieve managers (in Tijdschrift voor Management Development, 19(2).

U kent ze wel. Ze zijn ambitieus, hard werkend, zeer intelligent en hebben een uitstekend track record. We hebben het over ontspoorde managers (Van Velsor & Leslie, 1995). Het vroegtijdig en ongepland vastlopen van managers, het zogenaamde managerial derailment, is aan de orde van de dag. Toch blijft deze schaduwkant van leiderschapsontwikkeling vaak onderbelicht. In dit artikel verkennen we vijf belangrijke mechanismen die tot ontsporing leiden. 

Download