Workshops & lezingen

TALENTmanagement | PERSONEELSONTWIKKELING| leiderschapsontsporing

Ronald Visser verzorgt al enkele jaren regelmatig presentaties, lezingen en workshops. Deze worden gekenmerkt door de krachtige combinatie van wetenschappelijk onderbouwing en praktische relevantie. Afhankelijk van de doelgroep en de aard van de bijeenkomst kan de mate  van interactie worden aangepast. Bij de presentaties, lezingen en workshops kunnen, indien gewenst, bijbehorende publicaties worden meegeleverd. Bijvoorbeeld ter voorbereiding of als herinnering in een congresmap.

Schaduwzijde van de ‘sterke punten’-revolutie

Niet het ontwikkelen van zwakke punten, maar voortbouwen op natuurlijke aanleg en bestaande vermogens dient centraal te staan in personeelsontwikkeling. Dit leidt immers tot het hoogste leerrendement, aldus de vertegenwoordigers van de ‘sterke punten’-revolutie.

Ondanks de aantrekkingskracht van deze benadering is er een aantal kritische kanttekeningen te plaatsen bij een eenzijdig perspectief op ontwikkeling. In deze lezing worden 9 kritische kanttekeningen geplaatst bij de ‘sterke punten’-revolutie. Eye opener!

Binden & Boeien met HRD

Intuďtief weten we dat een leerrijke omgeving een bindende en boeiende werking heeft op medewerkers. Maar niet elke leerervaring is hetzelfde en heeft daardoor ook een andere impact op de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers.

In deze lezing worden de bevindingen van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken belicht. Het resultaat: een helder overzicht hoe HRD kan bijdragen aan het binden en boeien van medewerkers.

Leerpotentieel van werk: kritische leerervaringen

Krachtig leren vindt zelden plaats in het klaslokaal of op de hei. Vooral in en rondom het werk wordt geleerd. Kritieke leerervaringen zijn vaak ongepland en hierdoor informeel en incidenteel van karakter.

Toch kunnen organisaties gebruik maken van deze wetenschap. Bijvoorbeeld door het werk en de loopbaan anders in te richten. Maar juist ook door professionals en managers sensitief te maken voor het leerpotentieel van onverwachte uitdagingen. Alleen door het erkennen, herkennen en verkennen van leerpotentieel van werk kan men het optimale rendement uit ervaringen halen.

 

 

 

Contact:

Telefoon: 06 24 884 135

E-mail: rcvisser@gmail.com

Personal branding

De wereld van werk is voor goed verandert. Een baan voor het leven maakt plaats voor een baan voor even. Loopbaansucces wordt niet meer bepaalt door positie en status, maar door het nastreven en bereiken van unieke persoonlijke doelen. Maar de zee van loopbaanmogelijkheden kent een prijs: kiespijn. Talloze opties, maar geen houvast. Personal branding is een proces waarmee je richting kan geven aan jouw loopbaan. Inzicht in de eigen unieke toegevoegde waarde, ambities en aspiraties vormt de basis van een krachtig personal brand: aantrekkelijk en anders, authentiek en accuraat, aandachtvestigend en aanpasbaar.

Aan de hand van diverse oefeningen geven de deelnemers invulling aan hun personal brand! Het resultaat: een kompas voor de toekomst.